Personvernerklæring for mobilapplikasjonen EBP Steps

Dato: 8. Mai, 2020

Eier av app

Applikasjonen er produsert og publisert av Medielab, Høgskulen på Vestlandet.

Datainnsamling

EBP Steps samler ikke inn eller sender fra seg noen form for lokasjonsdata, sensitive data eller data om bruk av appen.